Veelgestelde vragen

1. Ontvang ik een eigen polis?

Ja, u ontvangt, zodra u een nieuwe verzekering afsluit of een wijziging doorgeeft, een polis met daarop een vermelding van het verzekerde toestel en de verzekerde waarde.

2. Waarvoor moet ik poliskosten en prolongatiekosten betalen?

Poliskosten betaalt u alleen op het moment dat er een polis wordt opgemaakt (dus bij een nieuwe verzekering en wijzigingen). Dit is € 7,50 excl. assurantiebelasting. Prolongatiekosten betaalt u bij verlenging van de polis. Deze kosten zijn € 5,00 excl. assurantiebelasting en zijn voor porto, opmaken van de jaarlijkse nota e.d. Indien u de nota en polis per post wenst te ontvangen brengen wij in beide gevallen € 10,- excl. assurantiebelasting in rekening (dit geldt alleen voor nieuwe aanvragen na 01-01-2016). Het is ook mogelijk om de premie via automatisch incasso te betalen, u kunt dit aangeven op het aanvraagformulier.

3. Waarom wordt slijtage van het toestel niet vergoed?

Omdat dit voor de verzekeraar geen onvoorziene gebeurtenis is. Een verzekeraar biedt alleen dekking tegen onvoorziene gebeurtenissen. Bij een zorgverzekeraar kan dit echter anders liggen, die kan b.v. één keer per 5 jaar besluiten om een nieuw toestel te vergoeden ongeacht de onderhoudstoestand van het oude toestel.

4. Waarom moet ik aangifte doen bij vermissing of diefstal en waarom geldt hier een wachttijd van 30 dagen?

Indien u bij vermissing geen aangifte doet zal de vinder (via gemeente of politie) het toestel nooit terug kunnen bezorgen bij de rechtmatige eigenaar. Dit is de reden dat er in die gevallen altijd aangifte gedaan moet worden. De wachttijd voor de uitkering is van toepassing omdat een teruggevonden toestel eigendom wordt van de verzekeraar na het moment dat de verzekeraar u een uitkering heeft gedaan. Een teruggevonden toestel kan, in tegenstelling tot b.v. een auto, door de verzekeraar moeilijker weer verkocht worden,omdat het vaak een op uw situatie ingesteld apparaat betreft. Door de hantering van een wachttijd van 30 dagen is er meer kans dat een gevonden toestel bij de gebruiker terug komt.

5. Kan ik mijn hoortoestel ook verzekeren als ik dat een tijdje in mijn bezit heb?

Ja dat is mogelijk. In de meeste gevallen zullen wij u dan wel om aanvullende informatie vragen zoals waarom u het toestel nu pas verzekerd, of u al eerder verzekerd bent geweest e.d. In sommige gevallen kunnen we u ook vragen om een foto van de toestellen en de aankoopnota aan ons te mailen, zodat u kunt aantonen dat u op de dag van het indienen van de aanvraag nog in het bezit bent van de toestellen. Wij doen dit omdat wij recent een aantal keren te maken hebben gekregen met personen die probeerden een al verloren of beschadigd gegaan toestel alsnog te verzekeren om zo onterecht een schadevergoeding te kunnen opstrijken.

6. Welk bedrag moet ik opgeven als nieuwprijs van het toestel?

Bij de berekening van de premie en het vaststellen van de schadevergoeding gaan wij uit van de nieuwprijs die de leverancier van het toestel u in rekening brengt. Eventuele (actie)kortingen of vergoedingen die de leverancier of zorgverzekeraar u geven dient u hier niet van af te trekken. U kunt dit bedrag vinden op de aanschafnota van uw toestel.

7. Moet ik aan de verzekeraar doorgeven dat ik een ander toestel heb?

Ja, u heeft specifiek een op de polis met name genoemd object verzekerd, dit staat ook in de bijzondere voorwaarden en op het clausuleblad. Wanneer u een ander toestel heeft gekregen is dit alleen verzekerd wanneer dit door u is doorgegeven en op de polis is vermeld.

8. Wat krijg ik uitgekeerd bij een schade?

De schadevergoeding wordt gebaseerd op het verzekerde bedrag op de polis. Wij passen bij een schade in de eerste 5 jaar na aanschaf van uw hoortoestel geen afschrijving toe op deze waarde (bij een Cochleair Implantaat vindt er in zijn geheel geen afschrijving plaats, ook niet bij een schade na 5 jaar). De meeste andere aanbieders van dit soort verzekeringen doen dit wel, waardoor het kan zijn dat u bij een schade een behoorlijk eigen bijdrage heeft bij herstel van de schade of aanschaf van een nieuw toestel.

Telefoon met calculator app
Bereken uw jaarpremie