hoortoestellenverzekering.nl

U kunt uw hoortoestel nu voordelig verzekeren via www.hoortoestellenverzekering.nl.

Wij hebben een verzekering voor hoortoestellen, solo-apparatuur en apparatuur bij een cochleaire implantatie (CI). 

Deze verzekering is tegen verlies, diefstal, onherstelbare schade en reparatiekosten. De reparatiekosten zijn alleen die kosten die veroorzaakt worden door een van buiten komend onheil. Dus niet de normale slijtage.