Man die hoortoestel in doet

Klachtenregeling

Klachten?

Wij doen ons best. Maar het kan zijn dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij hopen dat u dat kenbaar wilt maken. U kunt dit telefonisch of schriftelijk doen ter attentie van de directie. U ontvangt uiterlijk binnen drie werkdagen een eerste reactie. Bent u het niet eens met de afwikkeling door de directie dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Dit is een onafhankelijk klachtencollege. Laponder Voortman is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede en aldaar bekend onder nummer 58244980.